rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Com ECOutilizar el frigorífic?

La nevera és l’electrodomèstic que consumeix més energia a la nostra llar perquè el seu ús és ininterromput. Funciona les 24 hores del dia i consumeix un 30% del total de l’electricitat d’un habitatge consumit pels electrodomèstics.

 • Comprar la combinació (classe, consum i capacitat) segons les necessitats de la llar. Calcular aproximadament 200L. de capacitat per 2 persones i un suplement de 50L. per cada persona de més. Cada 100L. de capacitat el consum augmenta més de 14€ a l’any.
 • Considerar la possibilitat d’escollir una nevera del tipus Greenfreeze, amb descongelació automàtica, amb congelador integrat i  de màxima eficiència. Escollir una nevera de classificació energètica A+++.  Són les que permeten estalviar més energia i diners a llarg termini. Encara que aquest tipus d’electrodomèstic requereix d’una inversió inicial major que altres models. Aquesta quantitat s’amortitza en un breu període de temps perquè el nivell d’estalvi és alt.
 • Millor si disposa de compressor amb tecnologia Inverter.
 • En general, mentre més gran sigui la nevera, major és el seu consum d’energia. Però una nevera gran consumirà menys energia que dues més petites amb el mateix volum total, o una nevera més petita amb un congelador separat.
 • Evitar comprar neveres usades o de baixa qualitat, ja que el que aconsegueixi estalviar en la compra, ho gastarà en pagar l’energia malgastada per l’electrodomèstic.
 • Col·locar la nevera lluny de qualsevol font de calor (radiador, forn, cuina, etc.), protegir de la radiació solar directa i no col·locar en espais amb calefacció. Si la instal·lem en un lloc inadequat pot suposar un consum elèctric extra del 15%.
 • Deixar una distància mínim de 5cm. al seu al voltant per a una bona circulació de l’aire.
 • Ajustar el termòstat en funció de la temperatura ambient. La temperatura ideal és entre 3 i 5ºC. Cada grau de refrigeració inferior augmenta el consum en un 6%. El descongelat a -18ºC
 • Mantenir la porta tancada i cuidar que no quedi entreoberta. La nevera treballa eficientment quan s’obre el menys possible.
 • No introduir aliments calents. L’aparell gastarà més energia per refredar-los. Millor que es refredin fora. En canvi sí que és recomanable descongelar els aliments a l’interior de la nevera per tenir guanys de fred.
 • Mantenir els aliments coberts; lloc que així s’evita l’acumulació d’humitat a l’interior.
 • L’organització dels aliments també és fonamental. Llegeixi detalladament les instruccions de la seva nevera. Cada tipus de menjar té el seu espai. Les verdures han d’allotjar-se en els calaixos específics, que a més són cada vegada més avançats i permeten doblegar el seu temps de conservació gràcies a les característiques especials d’humitat i temperatura.
 • Intentar que la nevera estigui, almenys, a 2/3 de la seva capacitat. Es tracta d’evitar que l’aire calent entri als espais lliures.
 • Mantingui el congelador el més ple possible, doncs els aliments congelats ajuden a conservar el fred. Si en un moment donat no hi ha suficients aliments per posar en el congelador, ompli amb aigua alguns recipients, tapi’ls i introdueixi’ls en el mateix.
 • Mantenir neta la part posterior de la nevera, on es troba el condensador, i la part inferior en contacte amb el sòl per a un adequat flux de l’aire. L’acumulació de la pols redueix el rendiment del refrigerado i augmenta el consum d’energia elèctrica.
 • Mantenir netes les reixetes davanteres i posteriors i no col·locar objectes que obstrueixin la circulació de l’aire.
 • Evitar que es facin capes de gel gruixudes que obturen l’evaporador. El gel és un aïllant tèrmic i dificulta la transmissió del fred. Recomanem descongelar quan la capa de gel tingui un gruix d’1 cm o superior. Els models “no frost”, eviten la formació de gel i gebre.
 • Revisar les juntes d’estanqueïtat de les portes per assegurar que tanquen hermèticament. Per comprovar es pot col·locar una fulla de paper en tancar la porta; si la fulla es llisca amb facilitat en intentar retirar-la, significa que les juntes estan en mal estat i és necessari canviar-les.
 • Si ens absentem de casa una temporada, millor desconnectar l’aparell i deixar les portes entreobertes.
 • Contractar una comercializadora d’energia verda. (Veure entrada anterior: Electricitat verda?)
 • Ajustar la potència contractada a les necessitats reals del nostre habitatge.

Abrir Whatsapp
Whatsapp
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?