rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Cuinar una casa saludable

Ens encanta la cuina! També a molts dels nostres clients! Per aquesta raó, utilitzem com a model de divulgació de la casa saludable, l’alimentació saludable tal com vam exposar a la nostra entrada anterior Espais saludables com a plats saludables. Una casa saludable es cuina com un plat saludable. Avui volem explorar els ingredients o materials amb els quals hauríem de construir una casa saludable.

En una altra ocasió, vam parlar del concepte Cases com  arbres per a explicar la necessitat de construir fomentant l’economia circular. Així com a la cuina, els aliments no digerits i sobrants es degraden i reutilitzen com a compost, una casa quan finalitza la seva vida útil hauria de “compostar-se”. Tots els materials haurien de reutilitzar-se com a matèria primera.

Necessitem triar bé els materials per a «cuinar» una casa saludable: materials naturals i no adulterats, sense olor o d’olor agradable, que no emetin substàncies tòxiques, de baixa radioactivitat i procedents preferiblement de la regió i que no afavoreixin l’explotació abusiva de matèries primeres escasses o perilloses.

Quins ingredients hauríem d’evitar? Els materials sintètics derivats del petroli com el PVC. L’objectiu seria construir edificis no plastificats. Ara que es parla tant de reduir el consum de plàstic també és important recalcar que el plàstic està molt present als edificis en forma de làmines impermeabilizantes, canonades, additius, lamines aïllants, pintures, finestres etc…

Quins ingredients naturals podem triar?

La llum és imprescindible a una casa saludable. La llum ha d’envair els espais i, si no arriba, haurem de reproduir-la amb sistemes artificials que s’assimilin el més fidedignament a la llum natural.

El verd és un altre material imprescindible dins i fora d’una casa saludable per a contribuir, entre molts altres beneficis, a la purificació de l’aire interior o exterior. Bé mitjançant façanes o cobertes verdes, bé enjardinant amb taules de cultiu o amb tests. Un altre recurs fàcil i senzill seria germinar llavors a casa per a incrementar el verd en la decoració interior.

Fusta en tots els seus formats (taules, taulons, bigues, xapes, llistons, fibra etc.) Des de fustes massisses fins a taulers tricapa o OSB. Els taulers d’aglomerat no s’accepten en bioconstrucció per l’alt percentatge en cola. De fusta hi ha de molts tipus però hauríem d’assegurar-nos que provenen d’extraccions sostenibles (segell FSC i PEFC) A l’hora de triar les fustes ens deixem assessorar per l’ebenista o l’oficial fuster en funció del seu ús i sempre prioritzant fustes de proximitat. Les tractarem amb olis naturals.

Palla, en bales prefabricades o no, per a la construcció de tancaments. Un material oblidat i recuperat que té altres usos menors com lligant de revestiments d’acabat.

Canya Ens enamoren les construccions efímeres de Canyaviva que han sabut donar un ús estructural a un material que estava infravalorat. El seu ús pràcticament estava destinat a l’horticultura per a fer créixer les tomaqueres.

Bambú En altres latituds es fan virguerías amb el bambú. Aquí es treballa sobretot en forma de paviment. Cada vegada hi ha elements decoratius i utensilis de bambú però… Compte als lligants que s’utilitzen per a unir els encenalls de bambú! Evitar derivats del petroli.

Cistelleria a gran escala També ens enamoren els tancaments de PontdeQuerós que apliquen l’artesanal ofici de cistelleria en salze a gran escala per a resoldre des de tancaments en l’edificació fins a elements decoratius com a llums i altres objectes d’interior.

Altres: suro, llana, cel·lulosa, cotó, goma natural, cànem, fibra de coco, lli, ratán en tots els seus formats. Us recomanem doneu un cop d’ull al llibre Vivir sin Petróleo, el gran llibre dels recursos vegetals. Molts elements decoratius sintètics poden ser substituïts per elements fabricats a partir de fibres naturals per a tots els elements de decoració interior.

Generalment els materials minerals provenen de pedreres però també poden provenir del reciclatge.  Compte als que provenen d’altres indústries que poden contenir traces tòxiques!

En general és recomanable testar els materials minerals procedents de la terra per a descartar futurs problemes de radioactivitat.

Entre els materials minerals trobem la pedra natural (granit, pissarres i marbres), conglomerantes inorgànics (ciments, guixos i calç), orgànics (resines i polímers), materials ceràmics i vidre, en tots els seus formats. També estarien els metalls però en biconstrucció intentem minimitzar el seu ús.

Murs de pedra seca o no. Murs d’argila en forma de tàpia, tova, cob, etc. Murs ceràmics, vistos, revestits, etc. Moltes tècniques s’estan recuperant avui dia per a construir murs estructurals i de tancament a partir dels materials del lloc.

Compte amb ciments i guixos! Els últims anys s’han tecnificat i s’han incorporat molts additius que acceleren el seu assecat, entre altres. No ens queda més remei que preguntar i informar-nos.  Comcal és una empresa que ha recuperat l’ús tradicional de la calç. Si hem d’usar ciment, com a mínim que sigui el blanc, que porta menys càrregues tòxiques.

Els polímers naturals, com el cautxú, s’utilitzen com a barreres impermeabilizants. Existeixen cada vegada més, resines i polímers, elaborades a partir de derivats de productes naturals però possiblement encara no al 100%.

El vidre es fabrica a partir de sorra i aquesta comença a ser un recurs en perill d’extinció Un gran problema per la construcció! Recomanem visualitzar aquest documental que fa anys va presentar la nit temàtica: La guerra de la arena

ingredientes-para-cocinar-una-casa-saludable-rene

Abrir Whatsapp
Whatsapp
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?