rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Precaucions front LF

LF (Low Frequency) són les sigles en anglès per a les baixes freqüències. Les baixes freqüències són un tipus d’ona electromagnètica. Hi ha molts tipus d’ones electromagnètiques (visibles, infraroges, ultraviolades, etc.) però avui anem a centrar-nos solament en les de baixa freqüència.

Les ones electromagnètiques de baixa freqüència es produeixen per  la generació, transport i distribució de l’electricitat des de les plantes generadores fins a l’ús domèstic. També per les línies d’alta, mitjana i baixa tensió, subestacions, elèctriques transformadors.  Els cables elèctrics, aparells que utilitzem en les nostres llars i lloc de treball com a ordinadors, electrodomèstics, llits articulats, llums, cuines, bombetes, etc. generen també camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència.

En una entrada anterior Què és el electrosmog? Vam fer una aproximació a la problemàtica de la contaminació electromagnètica i les conseqüències les vam reflectir en un altre article Què és la SQM, EHSi SEE? La hiperelectrosensibilidad és una de les malalties ambientals emergents la causa de les quals és el electrosmog. En l’entrada electrodomèstics i CEM abordem un cas concret.

El nostre objectiu sempre és divulgar, informar i assessorar en salut. Especialment en la salut dels espais on dormim, descansem i treballem. Les instal·lacions elèctriques de les nostres llars (baixa tensió-220v), els cables elèctrics,  etc. generalment tenen un mal disseny, presa de terra insuficient, per la qual cosa és necessari prendre certes mesures de precaució.

Una mesura de precaució genèrica i vàlida per sempre és respectar la distància de seguretat. Les radiacions disminueixen la seva intensitat amb la distància pel que sempre serà vàlid: Allunyar-se de l’origen!  (Aprox. 1, 5m.)

Altres consells per protegir-nos d’aquestes radiacions invisibles, inodores però que interrelacionen amb el nostre organisme són:

-Verificar que el nostre habitatge o espai de treball es troba allunyat d’una línia d’alta tensió. Una distància optima seria entre els 100-200m. A major distància major protecció.

-Verificar que el nostre habitatge o espai de treball es troba allunyada d’una estació transformadora. A 20-30 metres els valors ja són baixos o nuls. A major distància major protecció. Compte si vivim en un espai adjacent a una ET!

Tant en un cas com en un altre seria recomanable sol·licitar un mesurament. René ofereix mesuraments complets o parcials d’electrocontaminació

-Comprovar que la nostra instal·lació disposa de presa de terra i que aquesta és eficient per sota dels 6 ohms. Si desconeixes aquest valor a René oferim el servei d’anàlisi: Mesurament pressa de terra.

-Comprovar que els interruptors dels llums d’il·luminació no estan en desfasament (l’interruptor ha d’accionar el pol fase). Els llums que endollem i que porten l’interruptor incorporat dependran de la posició de l’endoll. L’interruptor tallarà la fase o el neutre. Si és metàl·lica encara serà més gran el camp per la inducció generada.

-Comprovar que no hi hagi camp elèctric o magnètic Al llit i a la capçalera del llit, lloc de treball, taula d’estudi o butaca. És a dir en aquells llocs que passem un llarg període de temps. Sobretot comprovar que el llit no està en una paret adjacent amb cap electrodomèstic.

Molts d’aquestes mesures també requereixen un mesurament previ. Consulta els  mesuraments complets o parcials d’electrocontaminació que oferim.

-Evitar qualsevol aparell elèctric i electrònic al dormitori. La contaminació electromagnètica es considera més perillosa a la nit, quan el cos està en repòs i per això és més vulnerable. Evitar el despertador elèctric connectat a la xarxa i qualsevol altre aparell elèctric endollat encara que apagat. El despertador elèctric, a causa de la curta distància a la qual se li col·loca i el transformador que posseeix, emet una elevada radiació sobre les persones mentre dormen.

-No usar llums de tauleta de nit amb estructura metàl·lica tret que tinguin presa de terra. Una forma segura és col·locar un desconectador bipolar entre l’endoll i el llum.

-Usar ordinadors amb presa de terra.

-Usar bombetes LED o halògenes de resistència de baix consum. Com per ex. Les bombetes sense obsolescència programada. Evitar les bombetes fluorescents (baix consum) o halògenes amb regulador.

-En cuinar amb inducció no romandre estàticament enfront del foc. Millor anar i venir ocasionament per controlar els aliments. A nosaltres ens agrada molt l’olla Hotpan que permet reduir el temps de cocció al foc perquè cuina tan sol 1/4 de la cocció al foc. Si reduïm el temps tambíen reduïm l’exposició. La resta es cuina fora del foc dins d’un bol tèrmic.

Abrir Whatsapp
Whatsapp
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?