rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Electrodomestics i CEM

Els camps electromagnètics (CEM) no són visibles per a l’ull humà però, en el mitjà en què vivim, estan pertot arreu. No totes les fonts de CEM són originades per l’home.

«Es produeixen camps elèctrics per l’acumulació de càrregues elèctriques en determinades zones de l’atmosfera per efecte de les tempestes. El camp magnètic terrestre provoca l’orientació de les agulles dels compassos en direcció Nord-Sud i els ocells i els peixos l’utilitzen per a orientar-se» (OMS-Fonts naturals de camps electromagnètics)

Avui volem parlar de la salut de la llar i els electrodomèstics perquè l’electricitat que sorgeix de qualsevol presa de corrent porta associats camps electromagnètics de freqüència baixa. Les principals fonts de camps electromagnètics de freqüència baixa són la xarxa de subministrament elèctric i tots els aparells elèctrics. La intensitat del camp disminueix conforme augmenta la distància des de la font i la majoria dels materials de construcció protegeixen en certa manera dels camps elèctrics, no així els camps magnètics. D’aquí la importància de realitzar estudis de distribució dels electrodomèstics a casa i comprovar les distàncies als punts de descans i llarga permanència.

Fins fa uns anys no teníem coneixement de la seva influència. A continuació us expliquem una anècdota que ens va fer prendre consciència de la importància de situar correctament els electrodomèstics:

«Fa uns anys vivíem en un pis molt petit de Ciutat Vella. La disposició del llit no tenia moltes opcions. Dormíem contra la paret veïna però jo sempre tenia mal de cap quan em donava suport en la paret, per a llegir mitjà asseguda. Un dia ens van deixar un mesurador de camps electromagnètics i el vam passar per totes les parets de l’immoble, Sorpresa! En la capçalera del llit es disparava l’alarma de l’aparell. Era estrany perquè el so era intermitent. A estones deixava de sonar. No enteníem que passava. Nosaltres no teníem cap aparell endollat pel zona. Per aquesta raó vam decidir fer una visita a la veïna. Més sorpresos! Allà on jo descansava, la veïna tenia una nevera i clar com els nivells del paviment de cada edifici no coincidien, el meu cap descansava front el motor de la seva nevera. Aquesta era la raó per la qual cosa l’alarma era discontínua. El motor de la nevera no funciona 24 hores.»

Aclarir que vam prendre una mesura molt senzilla per a solucionar el problema. Com hem explicat, el nivell del camp disminueix amb la distància per la qual cosa solament separant el llit de la paret vam aconseguir reduir l’afectació.

Puntualitzar que moltes funcions del nostre cos funcionen per impulsos elèctrics. El nostre cos s’ha hagut d’adaptar últimament a un munt d’aparells i tecnologies que han alterat els camps amb els quals el nostre cos s’havia habituat al llarg de milers d’anys. Una de les malalties mediambientals emergents és la “electrosensibilitat”, una malaltia provocada per l’exposició a camps electromagnètics.

«Ser elèctricament sensible significa posseir un conjunt de símptomes (mal de cap, cansament crònic, dificultat per a dormir…) que s’activen o s’intensifiquen en trobar-se prop d’aparells elèctrics, transformadors, antenes de telefonia mòbil i/o altres fonts de radiacions. No obstant això, la persona afectada no aparenta tenir cap problema mentre no s’exposi als camps elèctrics. Tota malaltia recurrent que sigui produïda per radiacions, i que disminueixi o desaparegui quan un s’allunya de la font que els genera, constitueix un cas d’hipersensibilitat electromagnètica» (Electrosensibilidad.es)

Un tema, els CEM, que dedicant-nos al sector de l‘electrodomèstic no podem olvidar.

Recorda: a l’hora de dormir no tinguis res endollat a la tauleta de nit i sobretot! Saps que hi ha darrere de la paret del teu dormitori? A la nit el cos es regenera i és important que pugui descansar correctament sense cap interferència.

electrodomesticos-cem-cama-rene