rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Ionització de l’aire i salut

Per què ens sentim tan bé a la natura? A més de la vida que acull, els colors, les olors, la llum, les formes, els sons, els contrastos etc. L’aire que respirem a la natura és ric en ions negatius!

Els ions són àtoms o molècules amb càrrega positiva o negativa. La ionització és el procés en el qual un àtom neutre o molècula, que conté el mateix nombre de protons que d’electrons, perd o gana un electró i es converteix en un ió. Un ió negatiu és un ió que va guanyar un electró.

Com ens agrada estar al voltant d’un foc o del mar! El cos és molt savi! Mentre que al costat de la mar s’han comptabilitzat més de 2.000 ions d’oxigen negatius per cm³ , en habitatges amb fum de tabac només s’han mesurat 200 per cm³ i menys. Les concentracions d’ions mesurades amb un ionòmetre en una aula reflecteixen que el nombre d’ions positius es manté constant, mentre que els ions negatius s’havien esgotat gairebé totalment al cap d’una hora. Quan l’aire interior es carrega de CO2 (a causa de la respiració i la falta de renovació de l’aire), la ionització pot anul·lar-se del tot.

La ionització de l’aire predominantment positiva produeix pressió al cap, cansament, baixada de tensió sanguínia, dificultats respiratòries. En l’aire pobre en ions, la fotosíntesi és de 1,5 a 4 vegades més baixa que en l’aire ionitzat natural. Els ions negatius, quan predominen, desperten gairebé sempre sensacions agradables, major entusiasme en el treball i disposició per a l’esforç. Estudis extensos han mostrat que la majoria de les persones experimenten de manera desagradable un excés d’ions positius. La ionització negativa millora la composició sanguínia, estabilitza la respiració, estimula el metabolisme i el creixement, propícia l’activitat motriu i el rendiment. Els ions regulen la formació de serotonina. La producció reduïda de serotonina quan hi ha ions negatius té una influència beneficiosa en l’activitat nerviosa, de les glàndules i la respiració, així com el creixement cel·lular. Si predominen els ions positius es produeix una major formació de serotonina, que condueix al malestar, irritabilitat, trastorns del somni, dolors, enrampades i quadres de pànic.

L’excés d’ions positius en l’atmosfera es pot atribuir a l’impacte de la societat industrialitzada: monitors d’ordinador, electricitat estàtica, molècules de gas i parts de fum com a resultat de la combustió, la calor i l’alta humitat, etc. Les calefaccions tenen també un efecte particularment intens en els ions. El moviment de l’aire (escalfament per convecció) fa que els àtoms i molècules es descarreguin. Com més altes, extenses i sostingudes siguin les càrregues electrostàtiques en un espai, tant major és la reducció simultània dels ions naturals de l’aire. Temes com la wifi, materials artificials contribueixen en el descens dels ions negatius dins l’ambient. Existeix una interacció complexa i delicada dels ions de l’aire, la pols, la humitat atmosfèrica i l’electrostàtica.

Per tant, una renovació permanent de l’aire és imprescindible, entre altres raons per la necessitat de subministrar a l’organisme especialment oxigen de càrrega negativa. Un altre cop, ventilar com a mesura econòmica per millorar la qualitat ambiental! Recomanem llegir Trucs per fer la teva casa més saludable.

Abrir Whatsapp
Whatsapp
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?