rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Premi BAM per a casa-refugi

Joan i Nuria, s’havien enamorat de Capafonts, petit municipi de tan sol 120 habitants, estratègicament situat en el cim d’una muntanya, al mateix centre de la Serra de Prades. Van tenir l’oportunitat de comprar una parcel·la al vessant Nord del municipi i no van dubtar a materialitzar el seu somni de construir una casa-refugi. Un lloc on aïllar-se, desconnectar i gaudir de la naturalesa de l’entorn. La parcel·la, en pendent, gaudeix d’unes vistes magnífiques amb l’inconvenient que no gaudeix de bon asolellament a l’hivern. L’orientació de l’habitatge era oposada a les vistes, una situació poc favorable. Aquest condicionant, al costat del ús discontinu de la casa-refugi, van ser raons suficients per escollir un sistema constructiu basat en l’aïllament. Necessitàvem un tancament aïllant per escalfar ràpidament la casa i poder garantir el confort durant les estades intermitents.

Situada a mig vessant sobre un dels bancals amb menys pendent, es desenvolupa en planta baixa, amb una composició mínima respecte a habitabilitat, i aprofita el baix de la coberta inclinada amb un altell destinat a dormitori i bany principal. El vol cap al nord de la terrassa mitjançant una estructura lleugera de fusta, evoca la morfologia dels avellaners que es distribueixen per la parcel·la. Un habitatge unifamiliar aïllat de 60m2 de superfície útil i 60m2 de terrassa amb un programa funcional que dóna resposta al propòsit dels seus dos ocupants habituals.

En aquesta ocasió, René va participar en tot el procés de disseny i construcció en BIOconstrucció amb la col·laboració de Marta Estalella, arquitecta.  Aquest projecte ha estat guardonat per l’Associació BiorquitecturaMediterrània (Bam) com a guanyador ex-aequoi guanyador del Premi Opinió en la categoria de Bones pràctiques o innovació en l’ús de materials naturals i tradicionals. Si voleu veure el procés constructiu en imatges prem per viualitzar el següent album de fotos: Casa-Refugi a Capafonts

La ubicació de la casa-refugi està condicionada pels paràmetres urbanístics. Mitjançant l’estudi de geobiología, va ser localitzada un corrent d’aigua subterrània, que va conferir la localització adequada de les seves estades. La possibilitat d’un terreny radioactiu va reforçar la idea inicial d’elevar la casa sobre el terreny i evitar la infiltració del gas radó a l’interior de l’habitatge.

Enfront de les radiacions artificials no trobem afectació alguna. L’habitatge es troba allunyat de qualsevol font d’emissions contaminant i soroll.

Vam realitzar un treball d’anàlisi prèvi de la climatologia del lloc. A causa de les dificultats d’aprofitar la radiació solar directa a l’hivern, vam procedir a treballar amb criteris de bon aïllament amb l’objectiu que a l’hivern la casa s’escalfés a la major rapidesa i es mantingués calenta amb poca climatització addicional. Escollint sota aquest condicionant, l’envolvent de panells prefabricats de palla i fusta portante de la casa EcoCocon.

L’habitatge s’obre a sud per captar la màxima radiació solar a l’hivern. A l’estiu el prominent ràfec la protegeix i es complementa amb una façana verda penjada i de fulla caduca, encara en creixement, que al seu torn permetrà protegir-la a les vistes. Les finestres enfrontades afavoreixen la ventilació creuada i a la seva refrigeració natural.

Es va fer un treball molt precís amb Alicia Tornos per analitzar les cartes astrales dels clients  i adaptar l’habitatge a les seves necessitats i no als nostres capritxos. Aquest treball es manté fins a les últimes fases d’acabats interiors, especialment en els materials d’acabat i el seu color.

L’habitatge es desenvolupa en planta baixa però la coberta inclinada permet aprofitar el baix coberta amb un altell destinat a dormitori i bany principal. L’habitatge se situa a mig vessant sobre un dels bancals amb menys pendent i vola cap al Nord gràcies a una estructura lleugera de fusta que recorda la morfologia dels avellaners que es distribueixen per la parcel·la.

 

La forma de l’habitatge és molt senzilla i respon a  necessitats urbanístiques i econòmiques. Simplificar la construcció era una de les premisses del projecte de pressupost reduït. La seva forma rectangular respecta les dimensions de la proporció àurea determinada sota paràmetres de geometria sagrada.

Tots els materials emprats en la construcció són aptes en BIOconstrucció des de la fusta de l’estructura, els panells de bala de palla Ecococon a l’envolvent, els revocos de calç i argila en l’exterior i interior respectivament, les finestres i portes de Biofusteria, els paviments de fusta, el mobiliari de la cuina en fusta massissa tractada amb olis vegetals Livos. Les pintures utilitzades en l’envolupant exterior i interior són minerals de la casa Keim.

Una estufa de llenya  a l’hivern és l’única font de calor addicional. A l’estiu no disposa d’aire condicionat.  L’habitatge funciona amb energia elèctrica procedent de Som Energia. El sistema de recollida d’aigües pluvials està preinstal.lat, a excepció del dipòsit. L’objectiu és aprofitar l’aigua de la pluja per al reg de tota la parcel·la. Les aigües residuals per obligació de normativa es depuren en la mateixa parcelada mitjançant un sistema de depuració biològica. La cuina funciona mitjançant una bombona de gas butà. Tot l’habitatge gaudeix d’il·luminació natural que es complementa amb bombetes led i halògenes de baix consum.

Abrir Whatsapp
Whatsapp
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?